• การศึกษา
ความหมายและองค์ประกอบของแผนจัดการเรียนรู้ การศึกษา

ความหมายและองค์ประกอบของแผนจัดการเรียนรู้

3 Votes | 941 Visits | Your vote [?]
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษา

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

4 Votes | 126 Visits | Your vote [?]
การเขียนแผนจัดการเรียนรู้ การศึกษา

การเขียนแผนจัดการเรียนรู้

2 Votes | 115 Visits | Your vote [?]